Bộ VHTTDL và Bộ GTVT hợp tác để phát triển du lịch

(TITC) – Vừa qua, ngày 02/10/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải đã ký kết Chương trình phối hợp công tác phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.
Chương trình phối hợp công tác đề cập đến nội dung phối hợp cơ bản giữa Bộ VHTTDL và Bộ GTVT trong các hoạt động phát triển, đảm bảo an toàn giao thông, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ vận tải phục vụ cho phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, nhằm mục đích nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển hài hòa, đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải và du lịch, góp phần phát triển du lịch bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn… 
Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ VHTTDL sẽ chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với Bộ GTVT về chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành Du lịch đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu thị trường, kế hoạch khai thác phương tiện vận tải, dịch vụ vận tải phục vụ phát triển sản phẩm du lịch, hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút khách du lịch và cung cấp hình ảnh, ấn phẩm, tác phẩm nghệ thuật để tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện vận tải của Việt Nam; Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông vận tải trong hoạt động vận tải khách du lịch. 
Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng phối hợp với Bộ GTVT xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải du lịch; Xây dựng và đề xuất ban hành các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện văn hóa giao thông, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông cho đối tượng khách du lịch trong nước và quốc tế khi đi du lịch tại Việt Nam...
Về phía Bộ GTVT cũng chủ động cung cấp thông tin về chiến lược, kế hoạch, chương trình, quy hoạch, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải; thông tin về hợp tác vận tải song phương, đa phương và kế hoạch triển khai các Hiệp định vận tải với các nước; chính sách về phát triển thị trường vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển dịch vụ vận tải và phương tiện vận tải khách du lịch; kế hoạch phát triển thị trường, mở rộng đường bay trong nước và quốc tế... để ngành Du lịch có cơ sở định hướng, xây dựng kế hoạch khai thác phát triển ngành. Cùng với đó, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong vận tải khách du lịch; Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không phối hợp với ngành Du lịch triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. 
Chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải du lịch, đảm bảo an toàn giao thông du lịch; Xây dựng, đề xuất ban hành các chính sách thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình giao thông và dịch vụ vận tải, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch. Đồng thời, phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức cho người điều khiển phương tiện và đội ngũ lao động trong lĩnh vực vận tải khách du lịch về thái độ ứng xử văn minh, thân thiện đối với khách du lịch…
Tổng cục Du lịch và Vụ Vận tải được giao là đầu mối của hai Bộ phối hợp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác này.
Theo: www.vietnamtourism.gov.vn