Định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2014 - 2020, định hướng năm 2030 của Thuận Thành (Bắc Ninh)

(TITC) – Thuận Thành nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, ở phía nam tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội 25 km về phía đông. 
Huyện có bề dầy truyền thống lịch sử - văn hóa với nhiều di tích lịch sử văn hóa, lễ hội và các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc. Đây là nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, có giá trị hấp dẫn khách du lịch.
Chùa Dâu Bắc Ninh (Nguồn ảnh: Internet)
Toàn huyện có khoảng 126 điểm di tích, tiêu biểu như Thành cổ Luy Lâu; Chùa Dâu – Tổ đình của Phật giáo Việt Nam (thế kỷ II – sau Công nguyên); Chùa Tổ - thờ Phật và Tổ Mẫu Man Nương sinh ra Tứ Pháp; Chùa Bút Tháp; Khu di tích Lăng mộ và Đền thờ Kinh Dương Vương… và nhiều lễ hội truyền thống gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng như Hội Á Lữ - Ngày giỗ thủy tổ dân tộc Việt Nam – Kinh Dương Vương (ngày 18 tháng Giêng); Hội chùa Bút Tháp (ngày 24/3 âm lịch); Hội chùa Dâu – rước phật Tứ Pháp…
Cùng với các lễ hội truyền thống, Thuận Thành còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc khác như: Múa rối nước ở Đồng Ngư – Ngũ Thái; Hát Ca Trù ở Thanh Khương; Hát Chèo Ngọc Khánh; Thi mã Đông Hồ; Thi Gà Hồ ở Lạc Thổ… Bên cạnh đó, huyện Thuận Thành còn có một số làng nghề truyền thống lâu đời như gốm Luy Lâu, tranh dân gian Đông Hồ…
Ngày 12/5/2015, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành đã ký Quyết định ban hành đề án phát triển du lịch huyện Thuận Thành giai đoạn 2014 – 2020, định hướng năm 2030.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, Thuận Thành sẽ đón khoảng 200.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 185 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 500 lao động trực tiếp; năm 2030 đón 500.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 250 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1000 lao động trực tiếp…
Phương hướng phát triển du lịch giai đoạn 2014 – 2020, định hướng năm 2030, huyện Thuận Thành phát triển du lịch bền vững, hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng hiệu quả kinh doanh và sức hấp dẫn cho du lịch Thuận Thành, tạo ra nhiều việc làm, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.
Để đạt được mục tiêu trên, huyện Thuận Thành xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2014 – 2020 bao gồm: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch; Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế tổng hợp; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, xây dựng sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương… và hàng loạt các giải pháp về quản lý, quy hoạch, vốn, cơ chế khuyến khích đầu tư được triển khai trong từng giai đoạn cụ thể./.
Theo: www.vietnamtourism.gov.vn